Driver & Phần mềm

Phần mềm cài đặt máy tính : 

Teamview 5 ( hỗ trợ từ xa )Teamview 8 ( hỗ trợ từ xa )Teamview 11 ( hỗ trợ từ xa )Teamview 13 ( hỗ trợ từ xa )Ultra view 6.0Auto driver LAN PC-laptop

Service tool v3400 canon  : 

http://www.mediafire.com/download/6ok57saihnv6qx4/Service+tool+v3400.rar

Service tool v1074 canon  : 

http://www.mediafire.com/download/v4d9m9d34ma12k5/Resetter+canon+IP+2700_2770+%28Service+tool_V1074.rar

reset bộ đếm EPSON L110, l210, l300, l350: 

http://www.mediafire.com/download/35nl3cdx24c4z8e/reset_epson_l110l210l300l350l3.rar

reset bộ đếm EPSON L130, L220, L310, L360, L365 :

 http://www.mediafire.com/file/8w9i0v087irqk8y/EPSON+Reset+L130+L220+L310+L360+L365+technodand.rar

reset bộ đếm Epson - L555- L100-L210-L300-L350-L355 reset Epson L375-475reset  L395reset  L455reset  L565reset  Reset Impressora Epson L1300RESET L805 - L810 - L850reset L1800

reset tràn bộ đếm mực thải T60, T50http://www.mediafire.com/file/o9dpscv3rsi9txs/reset+tran+muc+T60.rar

reset bộ đếm EPSON 1430 https://drive.google.com/file/d/0B4MBubs3xaZUZG1Yd0dNQXZfWjA/view

Onekeyghosthttp://www.mediafire.com/file/m0brik4kf7qhww9/OneKey_Ghost_6.5.rar

Duoble driverhttp://www.mediafire.com/file/39ncho59hdjoyi6/Double+Driver.rar

Nitro PDF 9 http://www.mediafire.com/file/mn68h6wb30cloj6/SinhVienIT.Net--Nitro-Pro-9.0.5.9.rar

winrar 5.1http://www.mediafire.com/file/iiw0jv96y5hij22/wrar501.exe

Foxitread 4.3.1 : http://www.mediafire.com/file/9194sisb774ddxu/_Foxit_Reader+431.rar

office 2007http://www.mediafire.com/file/gx4s033h1qtgtav/Office+2007.rar

backup driverhttp://www.mediafire.com/file/39ncho59hdjoyi6/Double+Driver.rar

ghost xp-sp1http://www.mediafire.com/file/x203l99s2xw2x2b/WinXPChu+edit.GHO

ghost win7 -32bithttp://www.mediafire.com/file/z4pjutfq2osyk4g/Windows7.GHO

combo fix, foxitphantom 8.3, classicsell win8.1. 3dpnet, 3dpchip v17.6 

Driver máy in, máy photocopy :

Driver máy in HP1150, 1300( win xp, win7 32bit 

Driver máy in canon 2900 (win xp, win7 32bit ), driver máy in canon l11121e - 32bit

Driver máy in canon 2900 (win xp, win7 64bit), driver máy in canon l11121e - 64bit

Driver máy in canon 3300 (win xp, win7 32bit )

Driver máy in canon 3300 (win xp, win7 64bit)

Driver máy in HP 1020, hp 1022 (win xp, win7... 32,64bit )

Driver máy in hp1320 (win xp, win7 32bit )

Driver máy in hp1320 (win xp, win7 64bit )

Driver máy in canon 1210 (win xp, win7 32bit )

Driver máy in HP1000,  HP1005, HP1006 HP1500 (win xp, win7 ... 32,64bit ):

 Driver máy in HP2014(win xp, win7 ... 32,64bit )

Driver máy in HP2015dn (win xp, win7 ... 32,64bit ):

http://www.mediafire.com/download/6d991m226c19bsa/HP2015dn-pcl6-x64-6.2.1.20636.exe

Driver máy in EPSON T50, T60  (win xp, win7 ... 32,64bit )

Driver máy in EPSON 1390  (win xp, win7 ... 32,64bit )

Driver máy in Epson Artisan 1430 (win xp, win7 ... 32,64bit ): 

http://www.mediafire.com/download/1wz88z35kh73r29/epson_1430-32.exe

http://www.mediafire.com/download/2d6t13uhc9or8p9/epson_1430-64.exe

Driver máy in EPSON R230. R220 (win xp, win7 ... 32,64bit ): 

http://www.mediafire.com/download/0489sacx67yh67w/SPR220_230_W2K_653E_s.exe

Driver máy in hp 2035 ( win xp, win7 32 bit... ) :

http://www.mediafire.com/download/fk237txfof5chxf/hp2035-32bit.rar

Driver máy in hp 2035 ( win xp, win7 64 bit... ) :

http://www.mediafire.com/download/wjk8accqcy3yla9/hp2035+64bit.exe

Driver máy in EPSON LQ 300+ 

https://download.epson-biz.com/modules/dot/index.php?page=single_soft&cid=60&scat=3&pcat=2

Ảnh test CMYK : 

http://www.mediafire.com/view/c96v4i7a6ivee6n/Calibration_Print_Adobe_RGB.jpg

http://www.mediafire.com/view/s8b8t1kltuk24kr/ctest_adobergb.jpg

http://www.mediafire.com/view/wdil7cmk8t5ayw5/Printer%20Test%20file.jpg

DLC boot 2015

http://www.mediafire.com/file/a87gnxugr9bpwu8/DLC.Boot.2015.rar

Mẫu giấy tờ biên bảnhttps://www.mediafire.com/file/8fvi8n60vx5iqqs/mau%20bien%20ban.rar