Driver & Phần mềm

Phần mềm cài đặt máy tính : 

Teamview 5 ( hỗ trợ từ xa ) : 

http://www.mediafire.com/download/e2hgq86146f2a27/TeamViewer5_Setup.exe

Teamview 8 ( hỗ trợ từ xa ) : 

http://www.mediafire.com/download/c925bl0rhivcam4/TeamViewer8_Setup_vi.exe

Teamview 11 ( hỗ trợ từ xa ) :

http://www.mediafire.com/download/h0zncdl757f8bj7/TeamViewer_11.exe

Ultra view 5.0 : 

http://www.mediafire.com/download/2gd4dzwdzgz9r73/UltraViewer_setup_5.0_vi.exe

Auto driver LAN PC-laptop :

  http://www.mediafire.com/download/m5fn249t4v2xg8t/3DP_Chip_v1507.exe

Service tool v3400 canon  : 

http://www.mediafire.com/download/6ok57saihnv6qx4/Service+tool+v3400.rar

Service tool v1074 canon  : 

http://www.mediafire.com/download/v4d9m9d34ma12k5/Resetter+canon+IP+2700_2770+%28Service+tool_V1074.rar

reset bộ đếm EPSON L110....: http://www.mediafire.com/download/35nl3cdx24c4z8e/reset_epson_l110l210l300l350l3.rar

reset tràn bộ đếm mực thải T60http://www.mediafire.com/file/o9dpscv3rsi9txs/reset+tran+muc+T60.rar

reset bộ đếm EPSON 1430 https://drive.google.com/file/d/0B4MBubs3xaZUZG1Yd0dNQXZfWjA/view

Onekeyghosthttp://www.mediafire.com/file/m0brik4kf7qhww9/OneKey_Ghost_6.5.rar

Duoble driverhttp://www.mediafire.com/file/39ncho59hdjoyi6/Double+Driver.rar

Nitro PDF 9 http://www.mediafire.com/file/mn68h6wb30cloj6/SinhVienIT.Net--Nitro-Pro-9.0.5.9.rar

winrar 5.1http://www.mediafire.com/file/iiw0jv96y5hij22/wrar501.exe

Foxitread 4.3.1 : http://www.mediafire.com/file/9194sisb774ddxu/_Foxit_Reader+431.rar

office 2007http://www.mediafire.com/file/gx4s033h1qtgtav/Office+2007.rar

backup driverhttp://www.mediafire.com/file/39ncho59hdjoyi6/Double+Driver.rar

ghost xp-sp1http://www.mediafire.com/file/x203l99s2xw2x2b/WinXPChu+edit.GHO

ghost win7 -32bithttp://www.mediafire.com/file/z4pjutfq2osyk4g/Windows7.GHO

Driver máy in, máy photocopy :

Driver máy in HP1150, 1300( win xp, win7 32bit 

http://www.mediafire.com/download/xob2i3c5cajydoi/hp1150+w7.zip

Driver máy in canon 2900 (win xp, win7 32bit ): 

http://www.mediafire.com/download/ngmwwp74wbs73bj/LBP2900_R150_V330_W32_uk_EN_2.exe

Driver máy in canon 2900 (win xp, win7 64bit):

 http://www.mediafire.com/download/c1khvcb2llr2kcr/LBP2900_R150_V330_W64_uk_EN_2.exe

Driver máy in canon 3300 (win xp, win7 32bit ):

 http://www.mediafire.com/download/ngmwwp74wbs73bj/LBP2900_R150_V330_W32_uk_EN_2.exe

Driver máy in canon 3300 (win xp, win7 64bit):

 http://www.mediafire.com/download/l25ca96ozzu5e4d/LBP3300_R150_V330_W64_uk_EN_2.exe

Driver máy in HP 1020, hp 1022 (win xp, win7... 32,64bit ):  

http://www.mediafire.com/download/aw9jmarj6zrydra/lj1018_1020_1022-HB-pnp-win32-en.exe

Driver máy in hp1320 (win xp, win7 32bit ): 

http://www.mediafire.com/download/5pybybk2p5k9sgq/hp1320upd-pcl5-x32-6.1.0.20062.exe

Driver máy in hp1320 (win xp, win7 64bit ): 

http://www.mediafire.com/download/yllj08ve8bza5js/hp1320upd-pcl5-x64-6.1.0.20062.exe

Driver máy in canon 1210 (win xp, win7 32bit ): 

http://www.mediafire.com/download/k904ekdz547ffvp/CANON+1210.rar

Driver máy in HP1000,  HP1005, HP1006 HP1500 (win xp, win7 ... 32,64bit ):

 http://www.mediafire.com/download/9zh4s4t6ieued2t/HP+1005%2C+1000_P1500-HB-pnp-win32-en.exe

Driver máy in HP2014(win xp, win7 ... 32,64bit ):

 http://www.mediafire.com/download/1qyjiwegr1yfrra/HP_2014_ljP2010-HB-pnp-win32-en.exe

Driver máy in HP2015dn (win xp, win7 ... 32,64bit ):

 http://www.mediafire.com/download/riiwbm3v4ngq41o/hp2015DN_-pcl6-x32-6.2.1.20636.exe

http://www.mediafire.com/download/6d991m226c19bsa/HP2015dn-pcl6-x64-6.2.1.20636.exe

Driver máy in EPSON T50, T60  (win xp, win7 ... 32,64bit ):

 http://www.mediafire.com/download/10li5u4n75poskc/P50_T50_T60_W2K_661E_MP.exe

Driver máy in EPSON 1390  (win xp, win7 ... 32,64bit ): 

http://www.mediafire.com/download/5x02x943wgn4wbb/SP1390_W2K_651E_s.exe

Driver máy in Epson Artisan 1430 (win xp, win7 ... 32,64bit ): 

http://www.mediafire.com/download/1wz88z35kh73r29/epson_1430-32.exe

http://www.mediafire.com/download/2d6t13uhc9or8p9/epson_1430-64.exe

Driver máy in EPSON R230. R220 (win xp, win7 ... 32,64bit ): 

http://www.mediafire.com/download/0489sacx67yh67w/SPR220_230_W2K_653E_s.exe

Driver máy in hp 2035 ( win xp, win7 32 bit... ) :

http://www.mediafire.com/download/fk237txfof5chxf/hp2035-32bit.rar

Driver máy in hp 2035 ( win xp, win7 64 bit... ) :

http://www.mediafire.com/download/wjk8accqcy3yla9/hp2035+64bit.exe

Driver máy in EPSON LQ 300+ 

https://download.epson-biz.com/modules/dot/index.php?page=single_soft&cid=60&scat=3&pcat=2

Ảnh test CMYK : 

http://www.mediafire.com/view/c96v4i7a6ivee6n/Calibration_Print_Adobe_RGB.jpg

http://www.mediafire.com/view/s8b8t1kltuk24kr/ctest_adobergb.jpg

http://www.mediafire.com/view/wdil7cmk8t5ayw5/Printer%20Test%20file.jpg