Bảng mã lỗi Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336

Bảng mã lỗi máy photocopy Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại máy photocopy, có rất nhiều lựa chọn cho các bạn chọn mua máy photocopy nhưng phải kể đến máy photocopy của hãng fuji xerox máy được những kỹ sư người Nhật bản thiết kế, các model máy được update theo từng năm rất nhiều mẫu mã mới càng ngày càng cải thiện độ ổn định. Máy chạy rất bền và ổn định linh kiện thay thế có sẵn rất nhiều ở việt nam và đặc biệt hơn nữa là giá máy photocopy fuji xerox cũng rẻ.

Bảng mã lỗi Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336

Trong quá trình vận hành máy tuổi thọ vật tư máy sẽ có sự hao mòn gây nên các lỗi của máy. Máy photocopy Fuji Xerox DocuCentre sẽ báo lỗi hệ thống, trên màn hình sẽ hiện 6 mã số lỗi...Và các bạn không biết máy của mình đang bị lỗi gì ? Hôm nay chúng tôi cung cấp cho các bạn tham khảo tài liệu tra cứu mã lỗi của dòng máy photocopy Xerox Docucentre 236 ( mã lỗi này áp dụng chung cho các máy Xerox Docucentre 286, Xerox Docucentre 336 ). Troubleshooting Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336.

Tài liệu tra cứu mã lỗi nhằm giúp cho người dùng hoặc kỹ thuật xác định chính xác máy photocopy lỗi ở đâu, nguyên nhân nào gây nên để có phương án sửa chữa máy photo chính xác nhất, hiệu quả nhất. Tài liệu tham khảo bằng tiếng anh nên các bạn tự dịch nhé. 

002-xxx HDD ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới ổ cứng )
002-770 Job Template Processing - HD Full RAP .........................................................    2.-15

003-xxx IPS-ESS Communication ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới main ESS )
003-318 IIT Soft Failure RAP .........................................................................................    2.-17
003-319 IIT Video Driver Detection Failure RAP ...........................................................    2.-17
003-320 IISS-ESS Communication Failure 1 RAP ........................................................    2.-18
003-321 IISS-ESS Communication Failure 2 RAP ........................................................    2.-18
003-322 IISS-ESS Communication Failure 3 RAP ........................................................    2.-19
003-323 IISS-ESS Communication Failure 4 RAP ........................................................    2.-19
003-324 IISS-ESS Communication Failure 5 RAP ........................................................    2.-20
003-325 IISS-ESS Communication Failure 6 RAP ........................................................    2.-20
003-326 IISS-ESS Communication Failure 7 RAP ........................................................    2.-21
003-327 IISS-ESS Communication Failure 8 RAP ........................................................    2.-21
003-328 IISS-ESS Communication Failure 9 RAP ........................................................    2.-22
003-329 IISS-ESS Communication Failure 10 RAP ......................................................    2.-22
003-330 IISS-ESS Communication Failure 11 RAP ......................................................    2.-23
003-331 IISS-ESS Communication Failure 12 RAP ......................................................    2.-23
003-332 IISS-ESS Communication Failure 13 RAP ......................................................    2.-24
003-333 IISS-ESS Communication Failure 14 RAP ......................................................    2.-24
003-334 IISS-ESS Communication Failure 15 RAP ......................................................    2.-25
003-335 IISS-ESS Communication Failure 16 RAP ......................................................    2.-25
003-336 IISS-ESS Communication Failure 17 RAP ......................................................    2.-26
003-337 IISS-ESS Communication Failure 18 RAP ......................................................    2.-26
003-338 IISS-ESS Communication Failure 19 RAP ......................................................    2.-27
003-339 IISS-ESS Communication Failure 20 RAP ......................................................    2.-27
003-340 IISS-ESS Communication Failure 21 RAP ......................................................    2.-28
003-341 IISS-ESS Communication Failure 22 RAP ......................................................    2.-28
003-342 IISS-ESS Communication Failure 23 RAP ......................................................    2.-29
003-343 IISS-ESS Communication Failure 24 RAP ......................................................    2.-29
003-345 X PIO Unlatched Failure 1 RAP .......................................................................    2.-30
003-346 X PIO Unlatched Failure 2 RAP .......................................................................    2.-30
003-750 Book Duplex-Insufficient Docs RAP.................................................................    2.-31
003-751 Under PANTHER Capacity (Scan) RAP ..........................................................    2.-31
003-753 Cannot scan over 300DPI RAP .......................................................................    2.-32
003-760 Scan Settings Failure RAP .............................................................................    2.-32
003-761 Incorrect Paper Tray Size RAP ........................................................................    2.-33
003-763 Adjustment Chart Not Found RAP ...................................................................    2.-33
003-780 Scan Image Compression Error RAP ..............................................................    2.-34
003-795 AMS Limit Error RAP .......................................................................................    2.-34
003-942 Document size Auto Detect Failure RAP .........................................................    2.-35
003-944 Image repeat count Failure RAP.....................................................................    2.-35
003-945 Magnification incongruent RAP........................................................................    2.-36
003-946 Every direction difference (Copy APS) RAP ....................................................    2.-36
003-947 Return Documents counts error RAP ..............................................................    2.-37
003-948 Return Documents mismatch RAP ..................................................................    2.-37
003-949 Document insufficient (image overlay) RAP ....................................................    2.-38
003-950 Mix documents size error RAP ........................................................................    2.-38
003-955 Documents size exchange error RAP ..............................................................    2.-39
003-956 Documents size unknown error RAP ...............................................................    2.-39
003-957 Platen Documents size error RAP ...................................................................    2.-40
003-963 No APS object Tray RAP .................................................................................    2.-40
003-965 ATS/APS No Paper (IIT Detect) RAP ..............................................................    2.-41
003-966 ATS/APS No Destination (IIT) RAP .................................................................    2.-41
003-970 FAX Line Memory Overflow RAP.....................................................................    2.-42
003-972 Maximum Stored Page Over Flow RAP...........................................................    2.-42
003-973 Every direction difference RAP ........................................................................    2.-43
003-974 Next Original Specification RAP.......................................................................    2.-43
003-976 FAX Line Memory Overflow (N up) RAP..........................................................    2.-44
003-977 Document Mismatch (Multiple Scan) RAP .......................................................    2.-44
003-980 Staple position error RAP.................................................................................    2.-45
003-981 Staple size error RAP.............................................mucinhanoi365.com...........   2.-45

005-xxx DADF ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới bộ nạp bản gốc )
005-121 CVT Feed Sensor On JAM RAP ......................................................................    2.-47
005-122 CVT Simplex/Side1 Pre-Registration On JAM RAP.........................................    2.-48
005-123 CVT Simplex/Side1 Registration paper JAM ..................................................    2.-49
005-125 CVT Registration Sensor Off JAM RAP ...........................................................    2.-50
005-131 CVT Invert On JAM RAP.................................................................................    2.-51
005-132 CVT Invert On JAM 2 RAP..............................................................................    2.-52
005-134 CVT Invert Sensor Off JAM(Inverter) RAP.......................................................    2.-53
005-135 CVT Side2 Pre-Registration On JAM RAP ......................................................    2.-54
005-136 CVT Side2 Registration On JAM RAP .............................................................    2.-55
005-139 CVT Invert Sensor Off JAM RAP .....................................................................    2.-56
005-145 CVT Registration Sensor Off JAM (Invert) RAP...............................................    2.-57
005-146 CVT Pre Registration Sensor Off JAM RAP ....................................................    2.-58
005-147 CVT Pre Registration Sensor Off JAM (Invert) RAP ........................................    2.-59
005-194 SS Size mismatch JAM on FF Mix-size RAP...................................................    2.-60
005-196 CVT Size Mismatch JAM (No Mix) RAP .........................................................    2.-61
005-197 Prohibit Combine Size JAM RAP .....................................................................    2.-62
005-198 Too Short Size JAM RAP.................................................................................    2.-63
005-199 Too Long Size JAM RAP .................................................................................    2.-64
005-280 DADF EEPROM Failure RAP ..........................................................................    2.-65
005-283 DADF Level Sensor Logic Fail RAP.................................................................    2.-65
005-284 DADF APS Sensor Logic Failure RAP.............................................................    2.-66
005-285 DADF Nudger Lift Up Failure RAP...................................................................    2.-67
005-286 DADF Feed Out Sensor Failure RAP...............................................................    2.-68
005-302 CVT Feeder Cover Interlock Open RAP ..........................................................    2.-69
005-304 CVT Platen Interlock Open RAP ......................................................................    2.-70
005-305 CVT Feeder Cover Interlock Open (running) RAP..........................................    2.-70
005-307 CVT Platen Interlock Open on Running RAP...................................................    2.-71
005-906 CVT Feed Sensor Static JAM RAP..................................................................    2.-71
005-907 CVT Pre-Registration Sensor Static JAM RAP ...............................................    2.-72
005-908 CVT Registration Sensor Static JAM RAP.......................................................    2.-72
005-913 CVT Invert Sensor Static JAM RAP .................................................................    2.-73
005-915 CVT APS No1 Sensor Static JAM RAP ...........................................................    2.-73
005-916 CVT APS No2 Sensor Static JAM RAP ...........................................................    2.-74
005-917 CVT APS No3 Sensor Static JAM RAP ...........................................................    2.-74
005-942 Doc fault loading on DADF RAP ......................................................................    2.-75
005-943 DADF Tray Lift Up Failure RAP .......................................................................    2.-76
010-xxx Fuser
010-313 Control Thermistor Failure RAP .......................................................................    2.-77
010-314 Side Thermistor Failure RAP ...........................................................................    2.-77
010-318 Hot-Sagging Recovery Failure RAP ................................................................    2.-78
010-320 Heat Roll Over Temperature Failure RAP .......................................................    2.-78
010-327 Fuser On Time Failure RAP.............................................................................    2.-79
010-398 Fuser Lock Failure RAP ..................................mucinhanoi365.com.................    2.-80


024-xxx IOT-ESS Communication ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới main IOT - ESS )
024-340 IOT-ESS Communication Failure 1 RAP .........................................................  2.-165
024-341 IOT-ESS Communication Failure 2 RAP .........................................................  2.-165
024-342 IOT-ESS Communication Failure 3 RAP .........................................................  2.-166
024-343 IOT-ESS Communication Failure 4 RAP .........................................................  2.-166
024-345 IOT-ESS Communication Failure 5 RAP .........................................................  2.-167
024-346 IOT-ESS Communication Failure 6 RAP .........................................................  2.-167
024-347 IOT-ESS Communication Failure 7 RAP .........................................................  2.-168
024-348 IOT-ESS Communication Failure 8 RAP .........................................................  2.-168
024-349 IOT-ESS Communication Failure 9 RAP .........................................................  2.-169
024-350 IOT-ESS Communication Failure 10 RAP .......................................................  2.-169
024-351 IOT-ESS Communication Failure 11 RAP .......................................................  2.-170
024-354 IOT-ESS Communication Failure 14 RAP .......................................................  2.-170
024-356 IOT-ESS Communication Failure 16 RAP .......................................................  2.-171
024-362 Page Sync Illegal Start RAP ...........................................................................  2.-171
024-363 Page Sync Illegal Stop RAP.............................................................................  2.-172
024-364 DMA Transfer Failure RAP ..............................................................................  2.-172
024-367 Decompress Other Failure RAP.......................................................................  2.-173
024-368 PCI Error RAP..................................................................................................  2.-173
024-370 Marker Code Detection Failure RAP................................................................  2.-174
024-371 IOT-ESS Communication Failure 21 RAP .......................................................  2.-174
024-372 IOT-ESS Communication Failure 22 RAP .......................................................  2.-175
024-373 IOT-ESS Communication Failure 23 RAP .......................................................  2.-175
024-375 IOT-ESS Communication Failure 24 RAP .......................................................  2.-176
024-746 Print Request Failure-Paper RAP ....................................................................  2.-176
024-747 Print Instruction Failure RAP............................................................................  2.-177
024-910 Tray 1 size mismatch RAP...............................................................................  2.-177
024-911 Tray 2 size mismatch RAP...............................................................................  2.-178
024-912 Tray 3 size mismatch RAP...............................................................................  2.-179
024-913 Tray 4 size mismatch RAP...............................................................................  2.-180
024-916 Mix Full Stack RAP ..........................................................................................  2.-181
024-917 Stacker Tray Staple Set Over Count RAP .......................................................  2.-182
024-919 Face UP Tray Close RAP ................................................................................  2.-183
024-946 Tray 1 Out Of Place RAP .................................................................................  2.-183
024-947 Tray 2 Out Of Place RAP .................................................................................  2.-184
024-948 Tray 3 Out Of Place RAP .................................................................................  2.-184
024-949 Tray 4 Out Of Place RAP .................................................................................  2.-185
024-950 Tray 1 Empty RAP ...........................................................................................  2.-185
024-951 Tray 2 Empty RAP ...........................................................................................  2.-186
024-952 Tray 3 Empty RAP ...........................................................................................  2.-186
024-953 Tray 4 Empty RAP ...........................................................................................  2.-187
024-954 MSI Empty RAP ...............................................................................................  2.-187
024-958 MSI Size Failure RAP ......................................................................................  2.-188
024-959 Tray 1 size mismatch RAP...............................................................................  2.-188
024-960 Tray 2 size mismatch RAP...............................................................................  2.-189
024-961 Tray 3 size mismatch RAP...............................................................................  2.-189
024-962 Tray 4 size mismatch RAP...............................................................................  2.-190
024-964 Stapler sheets counts over RAP ......................................................................  2.-190
024-965 ATS/APS No Paper (IOT detect) RAP ............................................................  2.-191
024-966 ATS/APS No Destination Error RAP ................................................................  2.-192
024-967 Different width Mix Paper detect (Stapler job) RAP .........................................  2.-192
024-976 Finisher Staple Status Failed RAP...................................................................  2.-193
024-977 Stapler Feed Ready Failure RAP.....................................................................  2.-193
024-979 Stapler Near Empty RAP .................................................................................  2.-194
024-980 Finisher Stacker Tray Full RAP........................................................................  2.-194
024-982 Stacker Lower Safety warning RAP .................................................................  2.-195
024-985 MSI Feed Failure RAP .....................................................................................  2.-196
024-986 Confirmation Of Printing All RAP .....................................................................  2.-197

025-xxx Diag HDD ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới ổ cứng )

027-xxx MAIL ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới thiết lập Mail )
033-xxx FAX Control ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới bộ điều khiển FAX )

034-xxx FAX Communication ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới bộ điều khiển FAX )

035-xxx FAX Network ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới mạng nhận, gửi FAX )

036-xxx FAX Parameter ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới bộ đếm FAX )

041-xxx NVM ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới main MCU )
041-210 MCU NVM is out of order Tray Module RAP ..................................................  2.-413
041-211 NVM Read/Write Failure Tray Module RAP.....................................................  2.-413
041-340 MCU RAM Read/Write Failure RAP ................................................................  2.-414
041-362 IOT NVM R/W Failure RAP..............................................................................  2.-414
041-363 MCU NVM Broken Failure RAP .......................................................................  2.-415
041-364 MCU CPU Power to access NVM is not enough RAP .....................................  2.-415
041-366 MCU Asic circuit to control Crum is defect RAP .............................................  2.-416

042-xxx Drives ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới bộ điều khiển mô tơ )
042-323 Drum K Motor Drive Failure RAP .....................................................................  2.-417
042-325 Main Motor Failure RAP...................................................................................  2.-417

047-xxx Communication ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới bộ hướng giấy )
047-211 OCT1 Failure RAP ...........................................................................................  2.-419
047-212 OCT2 Failure RAP ...........................................................................................  2.-420
047-213 Different type of Finisher RAP .........................................................................  2.-421
047-214 MCU-DM communication Error RAP ...............................................................  2.-421
047-215 MCU-EXIT communication Error RAP .............................................................  2.-422
047-216 MCU-Finisher communication Error RAP ........................................................  2.-422
047-218 MCU-TM communication Error RAP ................................................................  2.-423

061-xxx ROS ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới bộ điều khiển laser )
061-315 SOS Long K Failure RAP.................................................................................  2.-425
061-321 ROS Motor Failure RAP...................................................................................  2.-425
061-333 ROS Fan defect RAP .......................................................................................  2.-426

062-xxx IIT ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới main IIT )
062-210 IISS Hot Line Failure RAP ...............................................................................  2.-427
062-211 IISS EEPROM LOCAL Failure RAP ................................................................  2.-427
062-277 IISS - DADF Communication Failure RAP .......................................................  2.-428
062-300 Platen Interlock Open RAP ..............................................................................  2.-428
062-310 IISS - Controller Communication Failure RAP .................................................  2.-429
062-311 IISS Software Logic Failure RAP .....................................................................  2.-429
062-345 IISS EEPROM sub system Failure RAP .........................................................  2.-430
062-360 Carriage Position Failure RAP .........................................................................  2.-430
062-371 Lamp Illumination Failure RAP.........................................................................  2.-431
062-380 Platen AGC CH1 Failure RAP..........................................................................  2.-432
062-386 Platen AOC CH1 Failure RAP..........................................................................  2.-432
062-389 Cartridge Over Run Failure RAP.......................................................................  2.-433
062-392 IISS PWBA Memory Failure-1 RAP ................................................................  2.-433
062-393 IISS PWBA Failure-2 RAP ...............................................................................  2.-434

071-xxx Tray 1 ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới khay 1 )
071-105 Tray 1 Registration Sensor On JAM RAP ...........mucinhanoi365.com............  2.-435
071-210 Tray 1 Lift Up Failure RAP ...............................................................................  2.-437
071-211 Tray 1 Broken RAP ..........................................................................................  2.-438

072-xxx Tray 2 ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới khay 2 )
072-101 Tray 2 Miss Feed JAM RAP.............................................................................  2.-439
072-105 Tray 2 Registration Sensor On JAM RAP ........................................................  2.-441
072-210 Tray 2 Lift Up Failure RAP ...............................................................................  2.-442
072-211 Tray 2 Broken RAP ..........................................................................................  2.-443

077-xxx JAM & Cover Open ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới khu vực tắc giấy và cửa mở )
077-101 Registration Sensor Off JAM RAP ...................................................................  2.-463
077-103 Fuser Exit Sensor Off JAM RAP ......................................................................  2.-464
077-104 Exit Sensor off (too short) JAM RAP................................................................  2.-464
077-106 Fuser Exit Sensor On JAM RAP ......................................................................  2.-465
077-109 IOT Exit Sensor ON JAM Straight RAP ...........................................................  2.-466
077-113 IOT Exit Sensor OFF JAM Straight RAP.........................................................  2.-467
077-114 Exit 2 Sensor Static JAM RAP .........................................................................  2.-468
077-129 Registration Sensor On JAM (Duplex Feed/Stop Case) RAP..........................  2.-468
077-130 Duplex Out Sensor On JAM RAP ....................................................................  2.-469
077-131 Duplex Wait Sensor On JAM RAP ...................................................................  2.-470
077-211 Detected different Type Tray Module RAP .....................................................  2.-471
077-300 IOT Front Cover Open RAP .............................................................................  2.-472
077-301 Left Hand Interlock Open RAP........................................................................  2.-472
077-305 Tray Module Left Hand Cover Interlock Open RAP ........................................  2.-473
077-307 DUP Cover Open RAP.....................................................................................  2.-474
077-308 Left Hand HIGH Interlock Open RAP..............................................................  2.-474
077-309 Left Hand Low Interlock Open RAP ................................................................  2.-475
077-310 Controller Failed to send image RAP..............................................................  2.-475
077-329 Main Motor Stop Error RAP .............................................................................  2.-476
077-900 Registration Sensor Static JAM RAP ...............................................................  2.-476
077-901 Fuser Exit Sensor Static JAM RAP ..................................................................  2.-477
077-902 Exit.Sensor 2 On JAM standby RAP................................................................  2.-477
077-904 Tray 2 Feed Out Sensor Static JAM RAP ........................................................  2.-478
077-905 Tray 3 Feed Out Sensor Static JAM RAP ........................................................  2.-478
077-906 Tray 4 Feed Out Sensor Static JAM RAP ........................................................  2.-479
077-907 Duplex Sensor Static JAM RAP .......................................................................  2.-480

091-xxx Drum ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới cụm Trống )
091-401 Drum Life Near To End RAP...........................................................................  2.-483
091-912 Xero/Developer Cartridge Set Fail RAP...........................................................  2.-483
091-913 Xero/Developer Cartridge End of Life RAP.....................................................  2.-484
091-914 Xero/Developer Cartridge CRUM Transmission Failure RAP..........................  2.-485
091-915 Xero/Developer Cartridge CRUM Data Write Failure RAP ..............................  2.-485
091-916 Drum CRUM Data Mismatch RAP ..................................................................  2.-486

092-xxx Process Control ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới bộ cảm biến ảnh )
092-910 ATC Sensor Failure RAP .................................................................................  2.-487

093-xxx Toner Supply ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới cụm mực )
093-312 Dispense Motor Failure RAP ...........................................................................  2.-489
093-406 Toner Black Pre Near Empty RAP .................................................................  2.-489
093-912 Toner Empty  .................................................................................  2.-490
093-924 Toner Cartridge CRUM Transmission Failure RAP .........................................  2.-491
093-925 Toner CRUM Data Broken Failure RAP .........................................................  2.-492
093-926 Toner CRUM Data Mismatch Failure RAP .....................................................  2.-492

102-xxx UI ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới phần mềm )
102-356 EWS Software Failure RAP ............................................................................  2.-493
102-380 MF UI Control Fatal Error RAP ........................................................................  2.-493
102-381 Data Link Layer Error (UI-Panel) RAP .............................................................  2.-494
102-382 Application Layer Command Error (UI-Panel) RAP .........................................  2.-494

116-xxx Printing Control ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới phần in )

121-xxx EP ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới hệ thống )
121-310 EPSV-Accessory Communication Failure RAP ..............................................  2.-549
121-333 EPSV-EP M/C Communication Failure RAP ..................................................  2.-549
121-334 EPSV Login Failure RAP ................................................................................  2.-550
121-335 EPSV Wake Up Answer Failure RAP ..............................................................  2.-550
121-336 Unknown EP Accessory RAP .........................................................................  2.-551
121-337 EP Accessory Self Diag. Failure RAP.............................................................  2.-551
121-338 EPSV Answer Time Out RAP .........................................................................  2.-552
121-339 Changed Price Table Error RAP .....................................................................  2.-552
121-340 EP Accessory Mismatch RAP .........................................................................  2.-553
121-350 EPSV Logic Failure RAP.................................................................................  2.-553
121-370 EP-DX - Unexpected Error RAP ......................................................................  2.-554

123-xxx Software ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới phần mềm, hệ thống )
123-200 Receive Buffer Overflow RAP ..........................................................................  2.-555
123-201 Send Buffer Overflow (UI-Panel) RAP ............................................................  2.-555
123-202 Request Queue Full (UI-Panel) RAP ..............................................................  2.-556
123-205 SIO Command Failure (UI-Panel) RAP...........................................................  2.-556
123-206 SIO Status Failure (UI-Panel) RAP .................................................................  2.-557
123-207 Comm Manager Target Failure (UI-Panel) RAP .............................................  2.-557
123-208 Comm Manager Command Failure (UI-Panel) RAP .......................................  2.-558
123-310 Send Queue Full (UI-Panel) RAP ...................................................................  2.-558
123-311 Receive Queue Full (UI-Panel) RAP...............................................................  2.-559
123-312 EVM Uses Wrong API (UI-Panel) RAP ...........................................................  2.-559
123-313 AS Uses Wrong API (UI-Panel) RAP ..............................................................  2.-560
123-314 Event-waiting Timer Time-outs-Panel) RAP ...................................................  2.-560
123-315 CTS Internal Failure (UI-Panel) RAP ..............................................................  2.-561
123-316 Send Request Queue Full SIO (UI-Panel) RAP...............................................  2.-561
123-317 Receive Message Queue Full (UI-Panel) RAP ...............................................  2.-562
123-318 Receive Finish Queue Full (UI-Panel) RAP ....................................................  2.-562
123-319 Send Failure with No ACK (UI-Panel) RAP.....................................................  2.-563
123-320 Polling Failure (UI-Panel) RAP........................................................................  2.-563
123-321 Send Message Failure (UI-Panel) RAP ...........................................................  2.-564
123-322 Target Failure (UI-Panel) RAP .........................................................................  2.-564
123-323 Address Failure (UI-Panel) RAP .....................................................................  2.-565
123-324 Size Failure (UI-Panel) RAP ...........................................................................  2.-565
123-325 Object Creation Failure (UI-Panel) RAP .........................................................  2.-566
123-326 Memory Overflow (UI-Panel) RAP ..................................................................  2.-566
123-327 Button Overflow (UI-Panel) RAP.....................................................................  2.-567
123-328 UI Internal Failure with Out of Area RAP .........................................................  2.-567
123-329 UI Internal Failure with Invalid Coordinates RAP .............................................  2.-568
123-330 Interface Failure with invalid Parameter LCD RAP ..........................................  2.-568
123-331 UI Internal Failure with Invalid LED Request RAP ...........................................  2.-569
123-332 Interface Failure (Invalid Parameter CP) RAP .................................................  2.-569
123-333 Interface Failure (Impossible Communication) RAP ........................................  2.-570
123-334 Interface Failure (Receiving Error Key Code) RAP .........................................  2.-570
123-335 Interface Failure (Receiving Invalid Coordinates) RAP....................................  2.-571
123-336 Interface Failure (DM-ACD Driver) RAP ..........................................................  2.-571
123-337 Frame Data Error with Invalid Data Type RAP ...............................................  2.-572
123-338 Frame Data Error Offset Address Out RAP ....................................................  2.-572
123-339 Display Request Code Invalid RAP.................................................................  2.-573
123-340 Interface Failure GUAM - DM I/F RAP ............................................................  2.-573
123-341 Event Queue Full (UI-Panel) RAP...................................................................  2.-574
123-342 Event Queue Empty (UI-Panel) RAP ..............................................................  2.-574
123-343 Invalid Class (UI-Panel) RAP ..........................................................................  2.-575
123-344 Invalid Type (UI-Panel) RAP ............................................................................  2.-575
123-345 Timer Queue Full (UI-Panel) RAP....................................................................  2.-576
123-346 Invalid Timer Number (UI-Panel) RAP ............................................................  2.-576
123-347 Undefined Trap (UI-Panel) RAP......................................................................  2.-577
123-348 Command Access Exception (UI-Panel) RAP ................................................  2.-577
123-349 Invalid Command (UI-Panel) RAP ...................................................................  2.-578
123-350 Privilege Command (UI-Panel) RAP ...............................................................  2.-578
123-351 No FPU Exception (UI-Panel) RAP.................................................................  2.-579
123-352 Address Misalign (UI-Panel) RAP ...................................................................  2.-579
123-353 Data Access Exception (UI-Panel) RAP .........................................................  2.-580
123-354 Tag Overflow (UI-Panel) RAP .........................................................................  2.-580
123-355 No Co Processor Exception (UI-Panel) RAP ..................................................  2.-581
123-356 Short of Area (UI-Panel) RAP ..........................................................................  2.-581
123-357 Cancel Wait Status (UI-Panel) RAP................................................................  2.-582
123-358 Time-out (UI-Panel) RAP ................................................................................  2.-582
123-359 Queue Overflow (UI-Panel) RAP ....................................................................  2.-583
123-360 Context Failure (UI-Panel) RAP .......................................................................  2.-583
123-361 Object Failure (UI-Panel) RAP ........................................................................  2.-584
123-362 No Object (UI-Panel) RAP ...............................................................................  2.-584
123-363 Invalid ID (UI-Panel) RAP ...............................................................................  2.-585
123-364 Parameter Failure (UI-Panel) RAP .................................................................  2.-585
123-365 Reserve Attribute (UI-Panel) RAP ..................................................................  2.-586
123-366 Reserve Function Code (UI-Panel) RAP .........................................................  2.-586
123-367 Unsupported Function (UI-Panel) RAP ...........................................................  2.-587
123-368 Short of UI Memory (UI-Panel) RAP ...............................................................  2.-587
123-369 Invalid Interface Value (UI-Panel) RAP...........................................................  2.-588
123-370 Interface Length Failure (UI-Panel) RAP ........................................................  2.-588
123-371 Interface Parameter Failure (UI-Panel) RAP ...................................................  2.-589
123-372 Interface Sequence Failure (UI-Panel) RAP ...................................................  2.-589
123-373 Channel Failure (UI-Panel) RAP .....................................................................  2.-590
123-374 Invalid User Job ID (UI-Panel) RAP ................................................................  2.-590
123-375 Internal Resource Failure (UI-Panel) RAP ......................................................  2.-591
123-376 Internal Memory Failure (UI-Panel) RAP ........................................................  2.-591
123-377 UI Timer Failure (UI-Panel) RAP ....................................................................  2.-592
123-378 Interface Format Failure (UI-Panel) RAP ........................................................  2.-592
123-379 Dispatch Failure (UI-Panel) RAP .....................................................................  2.-593
123-380 Copy Interface Failure (UI-Panel) RAP ...........................................................  2.-593
123-381 Fax Interface Failure (UI-Panel) RAP .............................................................  2.-594
123-382 Scanner Interface Failure (UI-Panel) RAP .......................................................  2.-594
123-383 Report Interface Failure (UI-Panel) RAP ........................................................  2.-595
123-384 Server Access Failure (UI-Panel) RAP ...........................................................  2.-595
123-385 Service Object Overflow (UI-Panel) RAP........................................................  2.-596
123-386 Invalid Service Object (UI-Panel) RAP ...........................................................  2.-596
123-387 Invalid Service Object Attribute (UI-Panel) RAP .............................................  2.-597
123-388 Attribute Failure (UI-Panel) RAP .....................................................................  2.-597
123-389 Argument Failure (UI-Panel) RAP...................................................................  2.-598
123-390 Job Parameter Failure (UI-Panel) RAP...........................................................  2.-598
123-391 Job Actual Parameter Failure (UI-Panel) RAP................................................  2.-599
123-392 Auditron Failure (UI-Panel) RAP ......................................................................  2.-599
123-393 EP Failure (UI-Panel) RAP ..............................................................................  2.-600
123-394 File Access Failure (UI-Panel) RAP .................................................................  2.-600
123-395 NVM Failure (UI-Panel) RAP ...........................................................................  2.-601
123-396 FF Failure (UI-Panel) RAP ..............................................................................  2.-601
123-397 MGR Failure (UI-Panel) RAP ...........................................................................  2.-602
123-398 Delay Release Queue Full (UI-Panel) RAP ....................................................  2.-602
123-399 Internal Failure (UI-Panel) RAP ......................................................................  2.-603
123-400 JRM I/F Internal Failure (UI-Panel) RAP.........................................................  2.-603


124-xxx ROM/RAM ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới RAM, ROM )
124-210 All IOT Speed Mismatch RAP ................................mucinhanoi365.com.......  2.-605
124-312 DC132 12 RAP.................................................................................................  2.-605
124-313 DC132 10 RAP.................................................................................................  2.-606
124-314 DC132 01 RAP.................................................................................................  2.-606
124-315 DC132 02 RAP.................................................................................................  2.-607
124-316 DC132 03 RAP.................................................................................................  2.-607
124-317 DC132 04 RAP.................................................................................................  2.-608
124-318 DC132 07 RAP.................................................................................................  2.-608
124-319 DC132 08 RAP.................................................................................................  2.-609
124-320 SEEPROM Failure RAP..................................................................................  2.-609
124-321 Backup SRAM Failure RAP .............................................................................  2.-610
124-322 DC132 05 RAP.................................................................................................  2.-610
124-323 DC132 06 RAP.................................................................................................  2.-611
124-325 Billing Restoration Failure RAP........................................................................  2.-611
124-331 ESS ROM DIMM #1 Not Found RAP..............................................................  2.-612
124-333 ASIC Failure (Panther) RAP ............................................................................  2.-612
124-334 Standard Font ROM Error RAP.......................................................................  2.-613
124-335 Font ROM Not Found RAP ..............................................................................  2.-613
124-337 ESS Standard RAM Error RAP .......................................................................  2.-614
124-338 Same Font ROMs Found RAP........................................................................  2.-614
124-339 ROM DIMM of Another Product Found RAP...................................................  2.-615
124-340 CRUM Market Failure ALL RAP.......................................................................  2.-615
124-341 CRUM Market Failure MCU RAP.....................................................................  2.-616
124-342 CRUM Market Failure SYS 1 RAP...................................................................  2.-616
124-343 CRUM Market Failure SYS 2 RAP...................................................................  2.-617
124-350 CRUM OEM Failure ALL RAP .........................................................................  2.-617
124-351 CRUM OEM Failure MCU RAP........................................................................  2.-618
124-352 CRUM OEM Failure SYS 1 RAP......................................................................  2.-618
124-353 CRUM OEM Failure SYS 2 RAP......................................................................  2.-619
124-360 CRUM validation Failure ALL RAP ..................................................................  2.-619
124-361 CRUM validation Failure MCU RAP.................................................................  2.-620
124-362 CRUM validation Failure SYS 1 RAP...............................................................  2.-620
124-363 CRUM validation Failure SYS 2 RAP...............................................................  2.-621
124-372 IOT Controller Software Error RAP ..................................................................  2.-621
124-373 IOT Manager Software Failure RAP ................................................................  2.-622
124-374 IOT IM Device Driver Software Failure RAP ....................................................  2.-622
124-380 CRUM Market fail ALL(2) .................................................................................  2.-623
124-381 CRUM Market fail MCU(2) ...............................................................................  2.-623
124-382 CRUM Market fail SYS1(2) ..............................................................................  2.-624
124-383 CRUM Market fail SYS2(2) ..............................................................................  2.-624
124-390 OEM Market fail ALL(2)....................................................................................  2.-625
124-391 CRU OEM fail MCU(2) .....................................................................................  2.-625
124-392 CRU OEM fail SYS1(2) ....................................................................................  2.-626
124-393 CRU OEM fail SYS2(2) ....................................................................................  2.-626
124-701 Side Tray to Center Tray RAP .........................................................................  2.-627
124-380 CRUM Market fail ALL(2) .................................................................................  2.-627
124-381 CRUM Market fail MCU(2) ...............................................................................  2.-628
124-382 CRUM Market fail SYS1(2) ..............................................................................  2.-628
124-383 CRUM Market fail SYS2(2) ..............................................................................  2.-629
124-390 OEM Market fail ALL(2)....................................................................................  2.-629
124-391 CRU OEM fail MCU(2) .....................................................................................  2.-630
124-392 CRU OEM fail SYS1(2) ....................................................................................  2.-630
124-393 CRU OEM fail SYS2(2) ....................................................................................  2.-631

125-xxx PSW 
125-311 PSW Controller Unexpected Error RAP(FX Only) ...........................................  2.-633

127-xxx Software Other ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới phần mềm )
127-310 ESR Task Fatal Error RAP ..............................................................................  2.-635
127-337 Job Template HDD Write Error RAP................................................................  2.-635
127-342 Job Template Monitor Failure RAP ..................................................................  2.-636
127-353 LPD Soft Fatal Error RAP ..............................................................................  2.-636
127-396 Mail I/O Soft Fatal Error RAP ..........................................................................  2.-637
127-398 IPP Soft Fatal Error RAP ................................................................................  2.-637
127-399 JME Soft Fatal Error RAP ...............................................................................  2.-638

133-xxx Fax Control ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới fax )
133-210 Fax Parameter incorrect RAP .........................................................................  2.-639
133-211 Fax Parameter Value Invalid RAP ..................................................................  2.-639
133-212 Fax Read Error- No Data RAP........................................................................  2.-640
133-213 Fax Read Error- Invalid Data RAP ..................................................................  2.-640
133-214 Fax USB Open Failure in Initializing RAP .......................................................  2.-641
133-215 Fax USB Device Fatal Error RAP ...................................................................  2.-641
133-216 Fax USB Host Fatal Error RAP .......................................................................  2.-642
133-217 Fax Manager Short of Memory RAP ................................................................  2.-642
133-218 Fax Card Message Library Short of Memory RAP..........................................  2.-643
133-219 Fax Short of Work Memory RAP.....................................................................  2.-643
133-220 Fax Control task detects Error RAP ................................................................  2.-644
133-221 Fax Card not respond when system is Booting RAP .......................................  2.-644
133-222 Fax Card does not respond intervalley RAP ...................................................  2.-645
133-223 Fax Card Reset RAP .......................................................................................  2.-645
133-224 Controller ROM Fax Card ROM mismatch RAP ............................................  2.-646
133-225 Fax address book illegal setting RAP ..............................................................  2.-646
133-280 Fax Option Slot1 Board Failure RAP ...............................................................  2.-647
133-281 Received unknown message RAP...................................................................  2.-647
133-282 Fax Card download Failure RAP ....................................................................  2.-648

134-xxx Fax Card ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới fax )

202-xxx Timer ( Fuji Xerox DocuCentre 236/286/336 bị lỗi liên quan tới thời gian )
202-399 Timer Internal Failure RAP .............................................................................  2.-651

Nội dung liên quan :

Sửa máy photocopy fuji xerox

Sửa máy photocopy fuji xerox docucentre 186

Sửa máy photocopy fuji xerox docucentre 2005/ 3005

Sửa máy photocopy fuji xerox docucentre 236/286

Sửa máy photocopy fuji xerox docucentre 2007/3007

 

Ngày tạo: 02/08/2017

Ngày sửa: 13/03/2020

Review: nguyễn công

Rating: 5

Lượt xem: 4147
0988553353