Bản quyền

I. Bản quyền về nội dung.

Các bài viết của Trung tâm máy văn phòng Hà Bắc được chia sẻ trên website: https://mucinhanoi365.com với các điều khoản và được bảo vệ bởi DMCA ghi nhận công của tác giả.

Tất cả nội dung văn bản, thiết kế, hình ảnh, hình ảnh, âm thanh và video được coi là sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu website này. Cho dù có bản quyền hoặc không nó được bảo vệ bởi DMCA.com Protection Pro Service bằng cách thông qua đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số. Việc sao chép hoặc tái xuất bản nội dung này đều bị cấm và không được phép.

Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ: Là một phần của Luật bản quyền Hoa Kỳ. Nó giải quyết các hình phạt cho các vi phạm bản quyền được tìm thấy trên Internet. Đạo luật này bảo vệ người sáng tạo nội dung bằng cách "thiết lập quy trình thông báo phù hợp" cho các OSP khi vi phạm bản quyền được xác định trực tuyến trên internet.
Để tránh xảy ra tranh chấp chúng tôi xin có một vài điều liên quan đến bản quyền nội dung tại website mucinhanoi365.com nếu bạn có ý định sao chép.

II. Quy định chia sẻ nội dung trên website.

1. Trung tâm máy văn phòng Hà Bắc giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog, bài viết sản phẩm trong website mucinhanoi365.com và hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung của bài viết.
2. Không sử dụng nội dung trên website mucinhanoi365.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành, ấn bản.

3. Được phép chia sẻ link từ website mucinhanoi365.com tới các trang mạng xã hội nhưng không được phép sao chép nội dung lên các trang mạng xã hội khác.
4. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ nguồn bài viết từ website mucinhanoi365.com.

III. Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn.

Tất cả hình ảnh, Logo, Baner đều được sử dụng độc quyền của Trung tâm máy văn phòng Hà Bắc (có trên website https://mucinhanoi365.com) không được phép sao chép, in ấn, lưu hành.

0988553353