Cách xóa bộ đếm máy photocopy panasonic DP 3030/ 8032

Xóa bộ đếm panasonic DP 3030 là gì

Trong máy photocopy có con chip có nhiệm vụ đếm số bản in của máy photocopy cùng với đó các vật tư trên máy photocopy có thời hạn sử dụng là cố định một lượng trang in nhất định, khi đạt tới số trang in tương ứng với chíp đếm thì máy sẽ báo trên màn hình vật tư gì sẽ hết tuổi thọ, một số máy khóa máy và không cho chúng ta chạy nữa. Xóa bộ đếm ở đây đề cập là khi chúng ta thay thế vật tư mới cần có các bước xác lập lại bộ đếm của vật tư vừa thay để chip đếm nhận là vật tư đã được thay thế mới. Một số vật tư còn rất tốt có thể tận dụng chúng ta chỉ việc xóa bộ đếm là có thể tiếp tục làm việc mà không mất tiền thay thế mới vật tư. Các bước thực hiện sau chỉ áp dụng cho  máy photocopy panasonic DP 3030, 8032.

Cách vào mã :

Để vào SPmode ta phải bấm đồng thời các phím sau : “FUNCTION”, “ORIGINAL SIZE”, “3”. Lúc này màn hiển thị phải hiển thị F1.

Để thoát khỏi chương trình SPmode ta chỉ việc bấm đồng thời hai phím “FUNCTION”“C”.

Œ. Máy gọi bảo trì  ( Mặc định = 120K ) :

 • Thực hiện công tác bảo trì theo các nội dung trên.
 • Thực hiện nhấn cùng một lúc các phím “FUNTION”  , “ORIGINAL SIZE” và “3” để thực hiện vào SPmode.
 • Thực hiện vào mã F5-70 để chỉnh tham số như mong muốn.
 • Sau đó thực hiện bấm “FUNTION”  và “C” để thoát ra khỏi SPmode.

. Máy báo hết cuộn giấy lau trục sấy ( Mặc định = 120K ) :

 • Thực hiện công tác bảo trì theo các nội dung trên.
 • Thực hiện nhấn cùng một lúc các phím “FUNTION”  , “ORIGINAL SIZE” và “3” để thực hiện vào SPmode.
 • Thực hiện vào mã F5-73 để chỉnh tham số như mong muốn.
 • Sau đó thực hiện bấm “FUNTION”  và “C” để thoát ra khỏi SPmode.

Ž. Máy báo bộ đếm bảo trì ADF :

 • Thực hiện công tác bảo trì theo các nội dung trên.
 • Thực hiện nhấn cùng một lúc các phím “FUNTION”  , “ORIGINAL SIZE” và “3” để thực hiện vào SPmode.
 • Thực hiện vào mã F5- 83 để chỉnh tham số nhw mong muốn.
 • Sau đó thực hiện bấm “FUNTION”  và “C” để thoát ra khỏi SPmode.

. U14 “Máy báo thay bình mực thải” :

 • Lúc này máy báo nhấp nháy tín hiệu bảo trì và tín hiệu của bình mực thải , lúc này máy vẫn hoạt động được  ( tiếp tục chụp không quá 100 bản ).
 • Khi máy chạy đạt 100 copy , các tín hiệu bảo trì và bình mực thải luôn sáng . Máy dừng lại không sử dụng được nữa . Phải thực hiện bảo trì và thay bình mực thải máy tiếp tục hoạt động.

CÁC BỘ ĐẾM ĐIỆN TỬ :

Trình tự thực hiện mã F7 :

1

Thực hiện các thao tác vào SPmode sau đó nhấn phím số “7” để vào mã F7.

È

2

Bấm phím “Start”.

È

3

Lựa chọn mã mong muốn trong màn hiển thị LCD

È

4

Sử dụng phím mũi tên để lựa chọn mã mong muốn lần nữa.

È

5

Chọn chức năng mong muốn trên màn LCD và nhấn phím “OK”.

È

6

Nhấn phím “C” nếu nhập mã đầu vào nhầm.

È

7

Bấm “FUNCTION” và “C” để thoát khỏi SPmode.

Bảng mã F7 :

F7 MODE

SM

Đề mục

Chú thích

F7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BỘ ĐẾM ĐIỆN TỬ.

00

List print

 

01

Các phím thao tác ID code.

Phím thao tác mã của thẻ cho sự truy cập vào “Counter mode”.

02

Bộ đếm bảo trì .

00

Bộ đếm tổng.

Bộ đếm tổng số bản copy và in.

01

Bộ đếm PM

Bộ đếm bảo trì định kỳ.

02

Bộ đếm Scan PM.

Bộ đếm bảo trì định kỳ bộ scan.

03

Bộ đếm ADF

Bộ đếm tổng số bản gốc chạy qua ADF.

04

Không sử dụng.

 

05

Bộ đếm của trống OPC.

Bộ đếm số giấy chạy qua trống OPC .

06

Bộ đếm khối tạo ảnh.

 

07

Bộ đếm chu kỳ bảo trì ADF

Bộ đếm số bản gốc qua ADF  . (PM)

08

Bộ đếm giấy lau trục sấy.

Bộ đếm chu kỳ thay thế giấy lau trục sấy

09

Bộ đếm từ.

Bộ đếm chu kỳ thay thế bột từ.

10

Không sử dụng.

 

11

Bộ đếm in trung bình /trống số tiến.

Bộ đếm bản in trung bình đối với OPC.

12

Tổng thời gian quay của trống OPC.

Thời gian quay của trống OPC.

13

Thời gian quay trung bình của trống, Số tiến.

Thời gian quay trung bình của trống OPC.

03

 

 

 

 

 

 

 

00

Bộ đếm khay tay.

Tổng số giấy được đưa vào máy bằng khay tay.

01

Bộ đếm khay 1.

Tổng số giấy được đưa vào máy bằng khay 1.

02

Bộ đếm khay 2.

Tổng số giấy được đưa vào máy bằng khay 2.

03

Bộ đếm khay 3.

Tổng số giấy được đưa vào máy bằng khay 3.

04

Bộ đếm khay 4.

Tổng số giấy được đưa vào máy bằng khay 4.

05

Không sử dụng.

 

06

Bộ đếm ADU.

Tổng số giấy được chạy hai mặt.

07

Bộ đếm giấy A4.

Tổng số giấy A4 chạy qua máy.

08

Bộ đếm giấy A4 – R.

Tổng số giấy A4 - R chạy qua máy.

09

Bộ đếm giấy A3.

Tổng số giấy A3 chạy qua máy.

10

Bộ đếm giấy B4.

Tổng số giấy B4 chạy qua máy.

04

Bộ đếm Scan

00

Bộ đếm ADF.

 

Tổng số bản gốc đã chạy qua ADF.

01

Đọc bộ đếm ADF.

Tổng số bản gốc đã được scan thông qua ADF.

02

Bộ đếm Scan.

 

Tổng số lần thực hiện Scan.

03

Đọc bộ đếm Scan.

 

Tổng số lần bộ scan thực hiện đọc.

05

Bộ đếm copy.

00

Bộ đếm in trong tính năng copy.

 

Tổng số bản in trong tính năng copy.

01

Bộ đếm số lần scan trong tính năng copy.

 

Tổng số lần thực hiện Scan trong tính năng copy.

06

Bộ đếm in.

00

Bộ đếm tổng số bản in thực hiện từ máy tính.

 

Tổng số bản in được thực hiện từ máy tính.

01

Bộ đếm Scan vào máy tính.

Tổng số lần thực hiện Scan được đưa vào máy tính.

07

Bộ đếm FAX.

00

Bộ đếm FAX đi.

 

Tổng số bản đã được FAX đi.

01

Bộ đếm nhận FAX.

 

Tổng số bản đã được máy nhận về.

02

Bộ đếm in bản FAX.

Tổng số bản FAX đã được máy thực hiện in ra.

08

Xoá tất cả các bộ đếm.

Thực hiện xoá toàn bộ các bộ đếm .

 

👉 Tham khảo dịch vụ sửa máy photocopy panasonic của máy văn phòng hà bắc

 

Ngày tạo: 08/10/2017

Ngày sửa: 29/07/2021

Lượt bình chọn: 08

Lượt xem: 1700

Xếp hạng: 4
0988553353